Båthus som trygger båten.

Båthus ligger med den ene gavlen mot sjø eller vann, åpningen er stor og har plass til en båt i bredden. Dette stiller strenge krav til konstruksjon og materialvalg.

Maritime håndverkstjenester krever kunnskap om materialer og forholdene på byggeplassen. Blant annet er det viktig å bruke treverk som tåler sjøklimaet. Land & Vann Byggtjenester navigerer deg trygt frem i dette landskapet og tilbyr løsninger som holder vedlikeholdskostnadene nede.

Hva med et båthus med elektrisk båtvugge?

Når sesongen er over, er det tid for vedlikehold. Håndverkerne fra Land & Vann Byggtjenester leverer nedsenkbare vugger, som du kjører båten over og løfter opp. Dermed står båten står tørt, og du kommer enkelt til.

Sprøytemaling av båthus, tak og vegg:

Alt materiale i utsatte miljøer krever spesielt vedlikehold. Ved å sprøytemale både tak og vegg forlenger du levetiden på båthuset med flere år. Sprøytemaling er en bedre teknikk for påføring enn bruk av rulle eller pensel, da malingen trenger lengre inn i trevirket.

Land & Vann Byggtjenester vet hvilke produkter og metoder som egner seg best.

Kontakt oss for råd, veiledning eller pristilbud.