Brygge i Ormefjorden.

Kunden hadde en liten betongbrygge som han ville ha erstattet med en i trevirke.