Taket – husets femte, men viktigste fasade.

Taket har en tøffere jobb enn veggene. Det skal beskytte huset mot klimatiske påkjenninger som nedbør, vind, solstråling, varme og kulde.

Våre dyktige håndverkerne reparerer tak av ulike bærende konstruksjoner, det være seg:

  • saltak
  • valmtak
  • halvvalmtak
  • mansardtak

Heltekking eller overlappetekking?

Tekkingen finnes i hovedsak to varianter: Overlappetekking eller heltekking.

Ved overlappetekking er det takstein, aluminiumsplater eller shingel som er mest brukt. Dette er tak med fall / skråtak.

Flate tak er gjerne heltekket / sveiset med asfaltbelegg (sveisepapp). Flatt tak har lite fall og har ett eller flere nedløp for takvann inne på taket. Her blir det benyttet sluk med mansjetter som krever ekstra ettersyn.

Uansett taktype og tekkemåte, er det viktig med ettersyn og vedlikehold.

Land & Vann Byggtjenester gir deg god veiledning og utfører vedlikehold og takfornying der du trenger det.

Kontakt oss for råd, veiledning og pristilbud.